Džuma namaz
Neke od lijepih navika i postupaka o kojima je potrebno voditi brigu i redovno ih prakticirati.

1. Očistiti se

Osim kupanja, potrebno je i dodatno čišćenje koje se ogleda u otklanjanju neprijatnih mirisa i onoga što ih uzrokuje, kao što su dlake za koje je Zakonodavac naredio da se uklone. Tako je preporučeno: uklanjanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta, skraćivanje brkova i rezanje nokata. Međutim, ovo nije obavezno činiti svakoga petka, nego kada prekomjerno naraste.

2. Namirisati se

Sunnet je namirisati se petkom. Abdurrahman b. Ebu Seid el-Hudri, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Dužnost svakog punoljetnog muslimana je petkom se okupati, misvakom zube očistiti i, ako ima mirisa, namirisati se.''
Imam Nevevi rekao je ''Sunnet je i korištenje misvaka i mirisa.''

3. Upotreba misvaka

Hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ukazuju na to da je čišćenje zubi misvakom u petak sunnet, što potvrđuje i prethodno navedeni hadis koji prenosi Abdurrahman b. Ebu Seid, r.a, kao i mnogi drugi hadisi koji potiču na korištenje misvaka prije svakog namaza.

4. Poraniti u džamiju na džuma-namaz

Za rani odlazak u džamiju obećana je velika nagrada, kao što to kaže Poslanik, s.a.v.s., ''Ko se u petak okupa, onako kao što se kupa zbog džunupluka, a zatim u prvom satu ode u džamiju, imat će nagradu kao da je za kurban žrtvovao devu; ko ode u drugom satu, imat će nagradu kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trećem satu, imat će nagradu kao da je za kurban zaklao rogatog ovna; ko ode u četvrtom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam pojavi na minberu, meleki se okupe da slušaju hutbu.''

5. U džamiju ići pješice, a ne prijevoznim sredstvom

Imam Nevevi u djelu Šerhul-muhezzeb kaže: ''Dokazi koje navodi imam Šafija i njegovi učenici ukazuju da je poželjno na džumu ići pješice, smireno i dostojanstveno. Tako misli i većina ashaba, tabiina i islamskih učenjaka iz kasnijih generacija.''

Imam Hasan kaže: ''Tako mi Allaha, to nije odlazak (žurba) nogama – jer njima (ashabima) je bilo naređeno da na namaz dolaze smireno i dostojanstveno – nego je to odlazak srcem, s dobrom namjerom i skrušenošću.
Katade je rekao: ''Pohititi na namaz, znači pohititi sa srcem i dobrim djelom.''

Preveo: Salih Haušić

Akos.ba


Registracija
Zapamti me
Zaboravljeno korisničko ime  Zaboravljena lozinka