Opskrba
Uzvišeni kaže: “A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili…” [1]
Uzvišeni kaže:
 
“A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz Zemlje slali…” [2]
 
Ovo je Allahovo obećanje i dodjela nagrade ustrajnim robovima u Njegovoj vjeri da će bezbrižno živjeti u izobilju i blagostanju, bez ikakvih poteškoća i muka.
 
To nam potvrđuju i sljedeći ajeti:
 
“…A ko se bude Allāha bojao, On će mu dati izlaz iz svake situacije, i opskrbiće ga odakle se i ne nada…” [3]
 
Uzvišeni Allah kaže:
 
“…A onome Ko se Allah boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” [4]
 
Postavimo pitanje: Ko se istinski boji Allaha?
 
Odgovaramo: Svako ko je čvrst, postojan i ustrajan u Njegovoj vjeri.
 
Ovu poruku upućujem svakom besposlenom, dužniku, onome ko traži zaposlenje, a i drugima. Kažem, ovo je besplatan kurs koji ti zasigurno garantira olakšicu u svim poslovima, sticanju nafake i bereketa, kako u životu, tako i u imetku. To je kurs o ustrajnosti u Allahovoj vjeri.
 
Stoga, ako pokušaš ostati ustrajan, čvrst, stabilan i iskren u Njegovoj vjeri, zasigurno ćeš se uvjeriti da Allah svoje obećanje neće iznevjeriti.
 
Isto tako, grijesi bivaju jedna od najvećih posljedica nestanka nafake i berićeta u životu i imetku.
 
Uzvišeni Allah kaže:
 
“Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili…” [5]
 
Uzvišeni Allah kaže:
 
“Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, zbog onoga što rade…” [6]
 
Prenosi se u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 
“Doista robu bude uskraćena nafaka radi grijeha koje počini.“. [7]
 
Ne ogleda se berićet u mnoštvu imetka, niti u dugom življenju, nego u prisustvu berićeta u njima. I berićet se postiže samo s pokornošću i ustrajnošću u Allahovoj vjeri. I, doista, čovjeku neće koristiti njegov život, imetak, snaga, znanje i djela osim ako sve to usmjeri ka pokornosti Allahu.
 
A ako ne bude tako, bit će gubitnik. Utječemo se Allahu od toga.
 
 
 
Izvor:
Ustrajnost u Islamu-vrijednosti i prepreke – šejh Musned el-Kahtani
 

[1] El-Džin, 16.-17.

[2] El-A‘raf, 96.

[3] Et-Talak, 2.-3.

[4] Et-Talak, 4.

[5] Eš-Šura, 30.

[6] Er-Rum, 41.

[7] Ibn Madždže, 4.022; Hakim, 1/493


Registracija
Zapamti me
Zaboravljeno korisničko ime  Zaboravljena lozinka