Bit ćeš zaboravljen kao da nikada postojao nisi.
Samo Allah ne zaboravlja.