Hvalisanje i samoljublje je šajtanska stvar i blago onom ko ih pobijedi. Šejtan se prvi pohvalio svojim porijeklom i svojim položajem, i iz oholosti odbio se pokoriti Allahovoj naredbi, i učiniti sedždu Ademu a.s. uz obrazloženje: „Ja sam bolji od njega, stvorio si me od vatre a njega od blata“.

Samoljublje i samohvalisanje


Hvala Allahu dž.š., našem Stvoritelju, koji nas je uputio na pravi put i učinio da budemo muslimani. Donosimo salavat na Allahovog poslanika i miljenika, Muhammeda s.a.v.s. na njegovu porodicu, ashabe, na naše uzorite šehide i na sve sljedbenike dini-islama.

Ovaj svijet je veliko iskušenje! Živeći na njemu radimo neke stvari kojima ne pridajemo dovoljno pažnje a mogu nas upropastiti i na ovom svijetu a i na ahiretu. Takva djela su naprimjer: hvalisanje i samoljublje. Allah dž.š. u suri Lukman, 17., 18. i 19. ajet kaže ( kroz riječi Lukmana, upućene sinu):

„O sinko moj, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono šte te zadesi- dužnost je tako postupiti. Iz oholosti ne okreći lice svoje od ljudi i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog, u hodu budi odmjeren a u govoru ne budi grlat; zaista je najneprijatniji glas revanje magarca“.

Svaki dan smo u prilici sresti nekoga ko voli da priča o sebi i svojim uspjesima. O čemu se god povede razgovor on je ekspert za to. On je uvijek najbolji, njegovo mišljenje najispravnije, porijeklo, djeca, jednom riječju kad bi on uređivao ovaj svijet bi funkcionisao besprijekorno. Kad govori o sebi i o svojima usta su mu puna hvale. On je zaslužan za sve, bez njega bi svijet propao. Ako je na kakvom položaju oko sebe je okupio poslušnike i ulizice koji mu klimaju glavom i odobravaju svaki postupak bio on ispravan ili ne. Za sve što je loše krivi su oni koji njega nisu slušali, jer je on znao šta će se desiti. Uvijek „ja pa ja“. Prokleti šejtan ga je toliko saletio da svaku dobronamjernu kritiku shvata kao napad na njega ili na one koje predstavlja.
 
Hvalisanje i samoljublje je šajtanska stvar i blago onom ko ih pobijedi. Šejtan se prvi pohvalio svojim porijeklom i svojim položajem, i iz oholosti odbio se pokoriti Allahovoj naredbi, i učiniti sedždu Ademu a.s. uz obrazloženje: „Ja sam bolji od njega, stvorio si me od vatre a njega od blata“.

Hvalisanje porijeklom

Hvalisanje porijeklom je vrlo ružno, jer niko od nas nije mogao birati naciju, boju kože ili porodicu u kojoj će se roditi. Naš Gospodar, Allah dž.š. je odredio ko će se gdje i kada roditi i neće nas pitati za naše porijeklo, već isključivo za djela naša. Zar nam nije lijepo rekao: „O ljudi, stvorili smo vas od jednog čovjeka i jedne žene, podijelili na narode i plemena da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, zaista sve zna i ništa mu nije skriveno“. (El-Hudžurat, 17. ajet)

Hvalisanje izgledom ljepotom

Hvalisanje izgledom, ljepotom je isto tako nepojmljivo, jer nas je Uzvišeni stvorio "u najljepšem obliku" (sura Et-Tin, 4.ajet) i kako je On htio „O čovječe, zašto te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio- pa je učinio da si skladan i uspravan- i kakav je htio lik ti dao“ (sura El-Infitar, 6.,7. i 8. ajet). Niko od nas nema pravo da se hvali ni svojom ljepotom ni svojim porijeklom, jer nema u tome nikakva vlastita udjela. Allah nas je stvorio onakvim kakvi smo, pa nemamo pravo na hvalisanje svojim izgledom.

Hvalisanje imetkom

Hvalisanje imetkom je također, ružno jer vjernici znaju da je Allah svakome od nas propisao njegovu nafaku, da ćemo svi biti pitani kako smo je sticali i u što smo je trošili. Oholost i uzdizanje iznad drugih zbog bogatstva ili porijekla može izazvati propast imetka i Allahovu srdžbu. Allah dž.š. nam navodi zato lijep primjer u suri Kehf od 32. do 43. ajeta, o dvojici ljudi od kojih je jednog šejtan naveo pa se uzoholio i hvalio svojim porijeklom i imetkom pa mu je imetak propao. Drugi primjer je u suri El-Kasas, od 76. do 83. ajeta, gdje nam Allah dž.š. govori o amidži Musaovom Karunu, kojem je Allah dž.š. podario ogromno bogatstvo, pa se on uzoholio, a za bogatstvo koje mu je darovano kaže: „Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim“. Ove riječi naši bogataši su preveli kao „sve sam ja to stekao sa svojih deset prstiju“ .

Najružnije je hvaliti se svojom pobožnošću i dobrim djelima

Prokleti šejtan svim silama nastoji da nas odvrati od pokornosti Allahu dž.š. i od dobrih djela, a ako u tome ne uspije onda nas navede da se tim pohvalimo i umanjimo nagradu za ta djela. Znamo da Allah dž.š. za dobro djelo nagrađuje od deset do sedamstotina puta, a kome hoće da i više, ali ako se pohvalimo sa svojim djelima onda je nagrada manja, pa bude čak i uništena.

Poslanik nam navodi primjer trojice: onog ko je poginuo u borbi, sa ciljem da mu ljudi kažu da je junak, narodni heroj, učenjaka, kome je cilj da ljudi hvale njegovo znanje i učenje i čovjeka koji dijeli imetak sa ciljem da mu se dive ljudi i da ga hvale. Sa njima će biti potpaljena  vatra džehennemska. Allah dž.š. ne prima djela u kojima ima primjese širka, tj. Ako se želi još nečije divljenje i pohvala. Da vas podsjetim da je jedna od osobina munafika (dvoličnjaka) da se hvali svojom pobožnošću. Musliman je svjestan da je samo Allahovom milošću i uputom postao musliman, da ga je Allah odabrao i muslimanom učinio. Allah dž.š. u suriEl-E'araf, 43. ajet kaže: „Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći, i oni će govoriti: „Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili“, i njima će se doviknuti: „Taj džennet ste dobili zbog onoga što ste radili“.
 

Naše je da se Allahu dž.š. zahvaljujemo na uputi i da smo svjesni da smo muslimani zato što nas je on uputio i milost nam svoju ukazao. To je osobina džennetlija.

Braćo moja! Blago onome ko se ne hvali i ko se ne osjeća ugodno dok ga hvale u njegovu prisustvu, ko ima prijatelje koji mu ukazuju na njegove pogreške pa ih ispravlja. Teško onome ko se hvali (jer Allah takve ne voli) i kome godi pohvala, ko je okružen ulizicama i poslušnicima, koji ne reaguju na pogrešne poteze već samo klimaju glavom, oni su u stvari veliki neprijatelji svakom od nas. Kažu da je Hazreti Omer jednom rekao: „Živili moji neprijatelji“! kad su ga upitali: „Zašto“? odgovorio je: „Zbog njih sam uvijek na oprezu“.
 

Molim Allaha dž.š. da nas očisti od: zavisti, sebičnosti, hvalisanja, samoljublja, zlobe i svih drugih loših osobina, da nam ukaže milost Svoju, uputi nas na pravi put, grijehe nam oprosti, spasi nas od vatre i u džennet nas uvede! Amin¨!

Citati o hvalisanju

Želite li da se o Vama dobro misli? Nemojte o sebi dobro govoriti.

Ne čini sebe tako velikim, ti nisi tako mali.

Najveći hvalisavci su uvijek najveće kukavice.

Kako je teško biti hvalisavac! Mudraci ga preziru, budale mu se dive, gotovani žive od njaga, a on sam rob vlastitog hvaljenja.

Onaj ko se hvali onim što mu nije dato je kao onaj ko se maskira noseći tuđu odjeću.

Nemojte sami sebe hvaliti, jer Bog najbolje zna tko je od vas bogobojazan.

Hvalisanje je početak sramote


 

Registracija
Zapamti me
Zaboravljeno korisničko ime  Zaboravljena lozinka

Dućan

Mast za reumu i mišiće - 50gr

8,95 KM

9,95 KM

-10% Off

Kana za kosu s prirodnim biljem - 100 gr

3,90 KM

5,00 KM

-22% Off

Mumtaz kana za cratnje po tijelu

4,50 KM

5,00 KM

-10% Off

Čurekot krema za njegu lica - 50gr

8,95 KM

9,95 KM

-10% Off